Informatie over F.M. Hoogwegt

Frans DSC_1842_verkleind

 

Na een academische studie psychologie te Nijmegen ben ik in de jaren tachtig opgeleid als klinisch psycholoog en psychotherapeut. De professionele vorming en ontwikkeling is tot stand gekomen in verschillende werksettings in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast ben ik actief in diverse (landelijke) commissies en bestuurlijke organen.
Daarbij ligt het accent op:

– goede professionele inbedding van de klinisch psycholoog in de gezondheidszorg

– het opleiden van jonge collegae

– beleidsinspanningen inzake kwaliteitsbevordering

Voorts werk ik in management- en bestuursfuncties aan het creëren van verbinding tussen een goede uitoefening van het vak en adequate bedrijfsvoering. De wisselwerking tussen maatschappelijke ervaring enerzijds en psychodiagnostisch en therapeutisch vakmanschap anderzijds levert een constructieve mix voor een passende analyse, diagnostiek en behandeling.