Informatie over de behandeling

Het succes van een behandeling staat of valt met goede diagnostiek en indicatiestelling. Om die reden wordt bij iedere klacht of elk probleem in eerste instantie zorgvuldig aandacht besteed aan psychodiagnostisch onderzoek.

Het psychodiagnostisch interview tijdens de intake is daarvoor het belangrijkste instrument. In dat interview wordt aandacht besteed aan uw klacht of probleem, waarbij tevens de mogelijke samenhang met uw werk, privé-situatie, uw persoonlijke ontwikkeling of uw eventuele medische geschiedenis in beschouwing wordt genomen.

Aan de hand van de bevindingen wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Wanneer dat noodzakelijk is kan na overleg ook uw partner daarbij worden betrokken.

De psychotherapeutische referentiekaders die kunnen worden gehanteerd bij de behandeling zijn cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie of relatie-/systeemtherapie.

De behandelduur bedraagt 5 – 15 gesprekken met soms een meer langdurige laag-frequente uitloop.