Tijden, consulten, afspraken, ROM

 

De praktijk is geopend in de avonduren.
Dit maakt het mogelijk om zonder werkverzuim in alle rust aandacht te besteden aan uw hulpvraag.

Eén consult heeft een tijdsduur van circa 45 minuten exclusief voorbereiding en administratie.

Een dubbelconsult heeft een tijdsduur van  90 minuten.

Bij verhindering gelieve uiterlijk 24 uur te voren via e-mail af te melden.

Bij afzeggingen binnen 24 uur worden administratiekosten à € 25,-  in rekening gebracht.

 

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Door middel van een vragenlijst kan vóór, tijdens en  na de behandeling gebruik gemaakt worden van
“Routine Outcome Monitoring”, wat inzicht kan geven in de vorderingen en het effect van de behandeling.

Om voor contractering van de praktijk in aanmerking te komen stellen de meeste verzekeraars als eis, dat het merendeel van de cliënten van een praktijk meedoen aan deze “Routine Outcome Monitoring”. Dit houdt in dat de cliënt 2 á 3 maal (vóór, tijdens en ná de behandeling) een vragenlijst invult m.b.t. zijn / haar klachten. Deze praktijk gebruikt daarvoor de OQ45. Dat is een vragenlijst die door middel van 45 vragen inzicht geeft in de aard van spanningssymptomen, het functioneren in intermenselijke relaties en het functioneren in diverse sociale situaties. Uiteraard hebt u, nadat de lijst is gescoord, inzage in de resultaten van de vragenlijst.  De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven aan de Stichting Benchmark GGZ. Wat deze Stichting doet kunt u aantreffen op hun website. Door de volgende link aan te klikken kunt daar nadere informatie over verkrijgen: www.sbggz.nl

Uiteraard mag iedere cliënt desgewenst vanwege hem of haar moverende redenen deelname aan deze landelijke gegevens verzameling weigeren. U kunt dit dan aangeven op het aanmeldingsformulier. Zie menu “Aanmelden / Intake”.

Indien u op het aanmeldingsformulier aangeeft, geen bezwaar te hebben tegen het invullen van de vragenlijst, ontvangt u een mail in uw mailbox met een uitnodiging om online via een beveiligde verbinding de vragenlijst in te vullen.

Overigens heeft het wel of niet mee doen aan het invullen van deze vragenlijst geen enkele consequentie voor uw behandeling of voor de vergoeding van de kosten daarvan door uw verzekeraar.