Kwaliteitswaarborg

Professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg worden door de overheid
gecontroleerd op kwaliteit. Hiertoe heeft de overheid in het kader van de wet BIG
(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) een register opengesteld voor
GZ-psychologen (Gezondheidszorg psychologen), Klinisch psychologen en Psychotherapeuten.

Via de naam van uw behandelaar of via zijn / haar BIG registratienummer kunt u controleren
of uw behandelaar geregistreerd is als een erkend beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

De beroepen van psychotherapeut en GZ-psycholoog zijn zogenaamde basisberoepen
(art.3, wet BIG), waarvoor een 2 tot 4 jarige postmaster beroepsopleiding nodig is.
Het beroep van klinisch psycholoog is een specialistisch beroep (art. 14, wet BIG), waar
boven op het basisberoep nog een 4-jarige specialistenopleiding voor nodig is.
U kunt het overheidsregister raadplegen via: BIG-register

Daarnaast wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening ook gecontroleerd door de Landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).
De leden van deze vereniging zijn verplicht medewerking te verlenen  aan kwaliteitsvisitaties.
Cliënten kunnen zich tot deze vereniging wenden als er sprake is van een klacht over een behandelaar.
Op de website van deze vereniging treft u meer informatie hierover aan.

Tevens vindt u op deze website meer informatie over relevante verwante onderwerpen.

Voor het op peil houden van kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat klinisch psychologen
en psychotherapeuten regelmatig intervisiebijeenkomsten houden, waarin casuïstiek vertrouwelijk
en geanonimiseerd wordt voorgelegd aan ervaren collegae.

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mijn praktijk beschikt per die datum over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.  U kunt dit statuut bij mij opvragen per mail (info@psychotherapiehoogwegt.nl). Meer algemene informatie over het kwaliteitsstatuut treft u aan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

logonaamloos