Samenwerking en uitwisseling

Er is sprake van een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde behandelaars, waaronder klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

In sommige gevallen is het nodig ten behoeve van een goede behandeling andere zorgverleners bij de behandeling te betrekken. Indien dat noodzakelijk is, zal dat uitsluitend plaats vinden in nauw overleg met u en steeds na uw toestemming.

Ik hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. In de regel wordt er over de diagnostische bevindingen en het beloop van de behandeling aan de huisarts gerapporteerd. Uiteraard vindt dat alleen plaats indien u daar toestemming voor geeft. De schriftelijke rapportage is kort en beperkt zich tot hoofdzaken. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst daarvan een afschrift ontvangen.