Praktijk voor psychodiagnostiek en psychotherapie

ATTENTIE

vanaf 21 maart 2022 worden geen nieuwe patiënten / verwijzingen meer in behandeling genomen. In de tweede helft van 2022 wordt de praktijkvoering geleidelijk beëindigd.

De praktijk voor psychodiagnostiek en psychotherapie is een vrijgevestigde éénmans-praktijk. De praktijk biedt psychotherapeutische hulpverlening, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende referentiekaders.

De praktijk wordt gekenmerkt door: absolute privacy, persoonlijke aandacht, maatwerk, hulpverlening door een zowel diagnostisch als ook therapeutisch ervaren, breed georiënteerde klinisch psycholoog.

De praktijk is gevestigd in de Eikenbocht 44 te Knegsel. Knegsel is een klein dorpje aan de zuidwest-rand van de agglomeratie Eindhoven, 6 km van de A2/N2, afslag 32, Veldhoven-Zuid.

Klik voor een overzicht van de routebeschrijving op de link.

Wanneer u op de rondweg bij Eindhoven komt, dient u de parallelbaan (N2) te nemen.

lvvp-visitatielogo_small